Laman Webantu   KM2: 6438 File Size: 3.2 Kb *

| KM2 Index |


TAG SP 495: Pravda: Kandahar - Sejarah Lama Nasibnya Hina
By Timothy Bancroft-Hinchey

1/12/2001 12:46 am Sat

[Mesti ada sebabnya Iskandar Dzulkarnain yang hebat itu berminat dengan Afghanistan tapi sayang tidak ramai yang cuba menelahnya sedangkan di situ terdapat banyak rahsia... Di Afghanistan juga terletak maqam seorang sahabat Nabi (saw) yang hebat tetapi ramai tidak bertanya kenapa ia berada di sana? Malah ramai juga tidak memikirkan kenapa patung Buddha yang terbesar juga berada di Afghanistan. Kita sebenarnya buta walaupun mempunyai banyak mata... - Editor]


Pravda.Ru

Kandahar - Sejarah Lama Nasibnya Hina

(Kandahar - Long History, Ignoble End)

Oleh: Timothy Bancroft-Hinchey

Kandahar telah dibuka oleh Iskandar Dzulkarnain pada abad yang keempat sebelum munculnya era Kristian. Kandahar merupakan pusat dan nadi rantau Pashtun.

Peneroka asal ketika bermulanya dinasti pertama Empayar Diraja Afghanisgtan (1747 - 1842), Ahmed Durrani telah menjadikan bandar itu satu ibukota kepada empayar yang luas yang bermula daripada Khorassan di Iran moden hingga ke Delhi, di India.

Puteranya Timur Shah, mengalihkan ibu negaranya ke Kabul disebabkan desakan British yang berada di bahagian selatan. Kandahar telah ditakluki oleh British dan dicengkam oleh penjajahan 'British Indian Territories' pada tahun-tahun berakhir abad ke-19, tetapi masih diserahkan kepada Afghanistan mengikut peraturan 'Berand'.

Pada 1980-an, ketika di bawah penjajahan Soviet, banyak pertempuran sengit berlaku di situ, dan Soviet telah menggunakan lapangan terbang yang telah dibina oleh Amerika pada sekitar 1950-an, sebagai pangkalan mereka.

Pada 1994, Kandahar dijadikan ibukota Taleban. Kini, ia merupakan sebuah kubu terakhir, dan sudah tentu akan dimusnahkan juga. Inilah yang mungkin membuatkan Iskandar Dzulkarnian tergolek keresahan dalam pusaranya.

Timothy Bancrot-Hinchey - Pravda.Ru

Terjemahan: SPAR
Asal:

http://english.pravda.ru/main/2001/11/28/22191.html

2001-11-28 KANDAHAR - LONG HISTORY, IGNOBLE END

Founded by Alexander the Great in the fourth century before the Christian era, Kandahar is the historic centre of the Pashtun heartland.

The founder of the first dynasty of the Kingdom of Afghanistan(1747 - 1842), Ahmed Shah Durrani, made it the capital of a vast empire which stretched from Khorassan in modern Iran to Delhi, in India.

His son, Timur Shah, moved the capital to Kabul due to pressure from the British in the south. Kandahar was occupied by the British and integrated into British Indian territories in the last years of the nineteenth century but was assigned to Afghanistan by the Berand line.

The city saw some fierce fighting during the Soviet occupation in the 1980s, the Soviet troops using the airport, which the Americans built in the 1950s as a base.

In 1994, it was made the Taleban capital. Today, it stands as their last fortress, doubtless soon to be destroyed. Alexander the Great would turn in his grave.

Timothy BANCROFT-HINCHEY PRAVDA.Ru